การศึกษาแบบรวมนานาชาติอย่างแท้จริง

โรงเรียนนานาชาตเซนต์แอนดรูว์ สุขุมวิท 107 ที่ซึ่งนักเรียนแต่ละคนได้รับการดูแลเป็นรายบุคคลและส่งเสริมให้บรรล
 ุศักยภาพสูงสุดของตนเอง

We will contact you with additional information.

"*" indicates required fields

1Your details
2Comments

โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด

โรงเรียนนานาชาติเซนต์ แอนดรูว์ สุขุมวิท 107 เปิดรับสมัครนักเรียนสำหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ รวมทั้งเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ IGCSE และ IB

Location

S107 วิทยาเขต

7 ถ.สุขุมวิท 107 บางนา กรุงเทพฯ 10260

Time

สิงหาคม 2566

ที่จำนวนจำกัด

Years old

ประถม 7 - 9

อายุ 11 – 14 ปี

โปรแกรมคืออะไร?

70% ของตารางเรียน ประกอบไปด้วยโปรแกรมภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด และอีก 30% ที่เหลือจะประกอบด้วยวิชาคณิตศาสตร์ พละ และกิจกรรมเสริมความรู้

โปรแกรมนี้ใช้เวลานานแค่ไหน?

หลักสูตรนี้ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ EAL ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน
1 ปีของการเรียนประกอบด้วยภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด และ รวมทั้ง
วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การทำอาหารนานาชาติ และ ศิลปะ

คำรับรองของนักเรียน S107 2023 Jungwoo

ขั้นตอนการเชื่อมต่อกับ
โรงเรียนนานาชาติเซนต์. แอนดรูว์ สุขุมวิท 107

กรอกข้อมูลส่วนตัว

กรอกแบบฟอร์มและส่งข้อมูล

กรอกแบบฟอร์มและส่งข้อมูล

กรอกแบบฟอร์มและส่งข้อมูล

กรอกข้อมูลส่วนตัว

กรอกแบบฟอร์มและส่งข้อมูล

ค้นพบโลกแห่งโอกาสภายใต้หลังคาเดียวกันเนื่องจากการศึกษาระดับนานาชาติอย่างแท้จริงนี้สร้างและเสนอหลักสูตร
ให้เลือกมากมายที่เหมาะกับเส้นทางในอนาคตของบุตรหลานของคุณ

Copyright © 2023 St. Andrews International School Sukhumvit 107. All rights reserved.