กระบวนการรับสมัครเข้าโรงเรียนนานาชาติในสุขุมวิท S107

ขั้นตอนที่ 1: การสมัคร

1. ใบสมัคร
2. เอกสารประกอบที่ร้องขอทั้งหมด
สำเนาหนังสือเดินทางและวีซ่าของผู้ปกครองและนักเรียน
สำเนาสูติบัตรของนักเรียน
รูปถ่ายขนาดหนังสือเดินทาง 2 รูป (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
ใบรับรองผลการเรียนเป็นเวลาสองปีก่อนระดับชั้นปัจจุบัน (ภาษาอังกฤษ)
การประเมินการศึกษาหรือรายงานจากผู้เชี่ยวชาญ (ถ้ามี)

3. ชำระค่าสมัคร 4,000 บาท

ขั้นตอนที่ 2: การประเมิน

ปฐมวัย จะได้รับการประเมินโดยดูจากการทำกิจกรรมของนักเรียนและภาคปฏิบัติในห้องเรียน

นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทำการประเมินภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน (การอ่าน การเขียน การพูด และการฟัง) และทำการประเมินด้านคณิตศาสตร์

ขั้นตอนที่ 3: ประกาศผล

โรงเรียนจะออกจดหมายตอบรับนักเรียนอย่างเป็นทางการ

ขั้นตอนที่ 4: ใบแจ้งหนี้ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม

  • ใบแจ้งหนี้สำหรับค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมจะถูกส่งไปยังผู้ปกครองและผู้ปกครองจะต้องชำระภายในวันที่ครบกำหนดของใบแจ้งหนี้ซึ่งก็คือก่อนเริ่มปีการศึกษา
  • ผู้ปกครองต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าภายใน 7 วัน

ขั้นตอนที่ 5: แจ้งการตอบรับเข้าเรียน

ผู้ปกครองต้องยอมรับสถานที่เรียนอย่างเป็นทางการภายใน 7 วันหลังจากได้รับจดหมายตอบรับการเข้าเรียน

สมัครทางออนไลน์วันนี้!

กระบวนการรับสมัครเรียนทางออนไลน์ของเรามีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสะดวกให้กับครอบครัวที่สนใจสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ โดยจะใช้เวลาประมาณ 10 นาทีในการทำการสมัคร คุณสามารถบันทึกใบสมัครของคุณได้ทุกเมื่อและกลับมาดำเนินการในภายหลังโดยคลิกปุ่ม ``บันทึก``

ทำไมผู้ปกครองเลือกเรา ?

S107 เป็นโรงเรียนนานาชาติที่มุ่งมั่นในการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยรูปแบบการศึกษาที่ก้าวหน้าของเราที่พร้อมจะแบ่งปันทักษะและประสบการณ์ต่าง ๆ ให้กับนักเรียน

โรงเรียนของเรามีความภาคภูมิใจในการพัฒนานักเรียนทั้งด้านวิชาการและจิตใจ นักเรียนทุกคนจะประสบความสำเร็จด้วยการดูแลอย่างทั่วถึงจากโรงเรียนและบุคลากรของเรา

Why parents choose us

คอมมูนิตี้ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น

คอมมูนิตี้ของเราเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำให้นักเรียนทุกคนมองเห็นคุณค่าในตนเอง

Why parents choose us

การศึกษานานาชาติที่แท้จริง

วัฒนธรรมของบุคลากรและหน่วยงานการศึกษานานาชาติของเราบ่งบอกถึงทุกแง่มุมของ S107 นักเรียน S107 จะได้เรียนรู้ที่จะชื่นชมและสื่อสารอย่างแท้จริงกับผู้คนจากวัฒนธรรมที่หลากหลาย

Why parents choose us

โรงเรียนขนาดใหญ่พร้อมด้วยห้องเรียนขนาดเล็ก

นักเรียน S107 ทุกคนจะได้รับความสนใจและการสนับสนุนจากครูผ้สอนอย่างเต็มที่ด้วยชั้นเรียนขนาดเล็กและอัตราส่วนครูต่อนักเรียนที่สูงกว่าโรงเรียนทั่วไป

Why parents choose us

Developing the Whole Child

At S107, we understand that developing the whole child is beyond just teaching and academics; we foster students’ development in their relationships, identity, emotional skills, and overall well-being.

Why parents choose us

Outstanding Facilities

The campus at S107 offers an array of exceptional facilities which create a dynamic learning environment for students.

Why parents choose us

21st Century Learning

Being contemporary in every sense of the word, S107 provides a comprehensive education which prepares students for the real world. S107 is a future-ready international school which makes its lessons contemporary and future-oriented.

Discover a world of opportunities under one roof as this truly international education creates and offers choices of curriculum suited to your child's future path.