Our Blogs

การเลือกโรงเรียนสำหรับลูก ถือเป็นเรื่องหนักใจของผู้ปกครองหลายๆ ท่าน เพราะในปัจจุบันทั้งโรงเรียนและหลักสูตรให้เลือกอย่างหลากหลาย โรงเรียนนานาชาติถือเป็นอีกหนึ่งในตัวเลือกที่ผู้ปกครองให้ความสนใจเป็นมาเป็นอันดับต้นๆ...

ในปัจจุบันมีโรงเรียนนานาชาติ เปิดการเรียนการสอนจำนวนมาก โดยเฉพาะโรงเรียนนานาชาติแถวสุขุมวิท ที่มีอยู่ด้วยกันหลายแห่ง แต่ละที่ก็จะมีหลักสูตร...

การเปลี่ยนผ่านจากชั้นมัธยมปลายสู่ระดับมหาลัย เป็นอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตวัยนักเรียน เพราะการที่จะเปลี่ยนสถานะจากนักเรียนเป็นนิสิตนักศึกษาจะต้องพบความแตกต่างอย่างชัดเจน และต้องรู้จักการรับผิดชอบในตัวเองมากขึ้น ดังนั้นการเตรียมตัวเข้าสู่รั้วมหาลัยจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เด็กๆ...

5 ประโยชน์ของโรงเรียนนานาชาติที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม วัยประถมศึกษา นับเป็นก้าวสำคัญของเด็ก ๆ...

การศึกษาเป็นรากฐานที่ดีของเด็กคนหนึ่งที่กำลังจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ การเลือกโรงเรียนสำหรับพวกเขาจึงเป็นด่านสำคัญสำหรับผู้ปกครอง เพราะโรงเรียนมีผลต่อพัฒนาการทางด้านสมอง อารมณ์ ความคิด...