สมัครเรียนที่ St. Andrews S107 | โรงเรียนนานาชาติในสุขุมวิท

St.Andrews International School S107

ขอขอบคุณที่สนใจสมัครเรียนที่ St. Andrews S107 กรุณากรอกใบสมัครสำหรับนักเรียน

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจรายละเอียดการรับสมัครทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์และในคู่มือการรับสมัครก่อนที่จะส่งแบบฟอร์มเพื่อสมัครเข้าเรียน

กรุณาส่งเอกสารประกอบการสมัครที่จำเป็นทั้งหมด เช่น รายละเอียดวีซ่าของผู้ปกครองหรือใบอนุญาตทำงานของผู้ปกครองควรได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ ใบสมัครของนักเรียนจะไม่ได้รับการดำเนินการจนกว่าจะได้รับเอกสารประกอบการรับสมัครครบถ้วนและได้รับค่าธรรมเนียมการสมัคร

Discover a world of opportunities under one roof as this truly international education creates and offers choices of curriculum suited to your child's future path.