โรงเรียนอนุบาลนานาชาติสุขุมวิท | St. Andrews S107

ยินดีต้อนรับสู่ชั้นปฐมวัย

อายุ 2-5 years

ชั้นปี: เนอสเซอรี่

ผู้ติดต่อ: Mrs Kate Shaffer (หัวหน้าแผนกปฐมวัยและประถมศึกษา)

S107 Early Years Centre มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเด็กแบบรอบด้าน เราเชื่อว่าความเข้าใจและความเคารพต่อการเรียนรู้ของเด็กที่มีเอกลักษณ์ ความสามารถ และมีความอยากรู้อยากเห็นจะทำให้เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ หลักสูตร British Early Years Foundation Stage จึงได้เริ่มขึ้น ในหลักสูตรนี้นักเรียนและครูจะมารวมตัวกันเพื่อค้นหา เรียนรู้เพื่อสร้างความสัมพันธ์และสร้างความหมายร่วมกันต่อโลกรอบตัวพวกเขา ทั้งนี้ S107 Early Years Centre มีพื้นที่การเรียนรู้ในร่มและกลางแจ้งที่จะพร้อมให้บุตรหลานของท่านได้เรียนรู้และเติบโตขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

“Children must be taught how to think, not what to think.” – Margaret Meade

หลักสูตร

Prime Areas Specific Areas
Communication and Language Literacy Understanding the World
Personal, Social and Emotional Development Mathematics Expressive Arts and Design
Physical Development
Early Years (Foundation)
PE Music
Swimming Thai (Reception)
Girl waving

นักเรียนของเราซ้ำใคร

S107 ทราบดีว่าเด็กทุกคนมีเอกลักษณ์เฉพาะด้านรวมถึงมีวิธีการเรียนรู้และสำรวจด้วยวิธีที่แตกต่างกัน เราจึงมุ่งมั่นในการพัฒนาเด็กแต่ละคนให้เต็มศักยภาพมากที่สุดโดยเสนอแนวทางการเล่นเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาการ โดยคำนึงถึงความสนใจ ความต้องการ และรูปแบบการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคน หลักสูตรของเราสนับสนุนการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ตามความสนใจของเด็ก อาทิเช่น:

  • การพัฒนาตนเอง สังคม และอารมณ์
  • การสื่อสารและภาษา
  • การพัฒนาด้านร่างกาย
  • การเรียนรู้ด้านการอ่านและเขียน
  • คณิตศาสตร์
  • การเรียนรู้และเข้าใจโลก
  • ศิลปะและการออกแบบ
Girl with Basket

ความสัมพันธ์เชิงบวก

ความสัมพันธ์ถือเป็นหัวใจสำคัญของ S107 Early Years Centre เราปลูกฝังความรู้สึกเป็นเจ้าของให้กับเด็กแต่ละคนอย่างละเอียดอ่อนและตอบสนองต่อความต้องการ ความรู้สึก และความสนใจของเด็ก ๆ จะได้รับการสนับสนุนในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับครูผู้สอน เพื่อน และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของพวกเขา หัวใจของการสอนของเราคือการให้คุณค่ากับความพยายามและความเป็นอิสระทางความคิดของเด็กๆ เพื่อให้พวกเขากลายเป็นผู้เรียนที่มีความมั่นใจและมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ

boy and girl playing

สภาพแวดล้อมที่ดี

เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้และพัฒนาในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อประสบการณ์ของพวกเขา รวมถึงตอบสนองต่อความต้องการของเด็กๆ โดยมีความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและที่บ้าน ทั้งนี้ S107 Early Years Centre มีการจัดกิจกรรมมากมายที่จะให้โอกาสเด็ก ๆ ได้เรียนรู้ผ่านการเล่นและการสนับสนุนให้เด็ก ๆ ได้ฝึกตั้งคำถามโดยให้ครูผู้สอนคอยสังเกตและตอบคำถามจากเด็ก ๆ ที่ถามคำถามเพื่อค้นหาคำตอบที่ตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของพวกเขา ด้วยความเข้าใจในด้านนี้ ครูผู้สอนจึงทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนและเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับเด็กโดยจะพิจารณาว่าความคิดของเด็กอาจนำทางไปสู่การเรียนรู้แบบใหม่ได้อย่างไร

Early Years Highlight

Discover a world of opportunities under one roof as this truly international education creates and offers choices of curriculum suited to your child's future path.