โรงเรียนประถมนานาชาติในสุขุมวิท | St. Andrews Sukhumvit (S107)

ยินดีต้อนรับสู่ St Andrews Primary International School โรงเรียนประถมแถวสุขุมวิท

อายุ 5-11 ปี

ชั้นปี: 1-6

ผู้ติดต่อหลัก: Mrs Kate Shaffer (หัวหน้าแผนกปฐมวัยและประถมศึกษา)

หลักสูตรของโรงเรียน นานาชาติ ประถม

Specialist Subjects Core Subjects HUMANITIES
PE Music Literacy History and Geography
Swimming MFL French or Mandarin Mathematics Computing
Thai Art and DT Science PSHE
St.Andrews 107 _photo stock 202311838604

การเรียนการสอนของ โรงเรียนนานาชาติประถม

เราเชื่อว่าเด็ก ๆ สามารถเรียนรู้ได้ดีที่สุดผ่านประสบการณ์จริงและในสภาพแวดล้อมที่พวกเขามีส่วนในการเรียนรู้ ครูผู้สอนของ โรงเรียนประถมนานาชาติ S107 ล้วนมีประสบการณ์และกระตือรือร้นเกี่ยวกับการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กอยู่เสมอ ชั้นเรียนสอนโดยครูต่างชาติที่มีคุณสมบัติและได้รับการสนับสนุนจากผู้ช่วยสอนที่ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของเด็ก นอกจากนี้ ครูผู้สอนของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเป็นผู้นำ การเรียนรู้และวางแผนวิชาหลักในด้านการอ่านออกเขียนได้ คณิตศาสตร์ ศิลปะ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา รวมถึงภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ ซึ่งการเรียนรู้เหล่านี้ได้มีการนำศิลปะ การออกแบบและเทคโนโลยี ดนตรี พลศึกษา ว่ายน้ำ และภาษาต่าง ๆ มาปรับใช้ในการเรียนการสอนด้วยเช่นกัน

ที่โรงเรียนประถมนานาชาติของเรา การเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative learning) เป็นหัวใจสำคัญสำหรับหลักสูตรของเราเพราะจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่นำไปสู่ความสำเร็จ อารมณ์ และการเรียนที่มีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ เราจึงตระหนักถึงศักยภาพของเด็กแต่ละคนและนำการเรียนรู้ร่วมกันมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้และความต้องการที่แตกต่างกันของนักเรียนแต่ละคน

St.Andrews 107 _photo stock 202311876595

โรงเรียนประถมนานาชาติ ที่ดูแลซึ่งกันและกัน

โรงเรียนประถมนานาชาติ S107 ภูมิใจในชุมชนเล็ก ๆ ที่เราสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงความสัมพันธ์เป็นหลัก นักเรียนของเราได้รับการสนับสนุนและสอนให้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับครูผู้สอน เพื่อน และโรงเรียนเพื่อเชื่อมโยงด้านความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างโรงเรียนและที่บ้านเนื่องจากเราตระหนักถึงความสำคัญของประสบการณ์ทางบ้านและครอบครัวของเด็กแต่ละคนเพื่อการสนับสนุนพัฒนาการของพวกเขาให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด

นอกจากนี้ ที่โรงเรียนประถมนานาชาติ เรามักจะจัดงารเฉลิมฉลองชุมชนของเหล่านักเรียนและบุคลากรจากนานาชาติโดยมีการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมที่สำคัญตลอดทั้งปีด้วยจุดประสงค์ที่จะทำให้สมาชิกทุกคนได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เช่น International Day

การพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social-emotional development) รวมอยู่ในหลักสูตรการเรียนรู้ของโรงเรียนประถมนานาชาติ โดยจะให้การสนับสนุนนักเรียนในด้านต่าง ๆ เช่น การให้คำปรึกษาแก่นักเรียน การให้กำลังใจและสนับสนุนด้านการเรียนและด้านอารมณ์ 

DSC_60641774

การเรียนรู้นอกห้องเรียนของโรงเรียนประถมนานาชาติ

โรงเรียนนานาชาติประถม สุขุมวิท S107 การเรียนรู้จากประสบการณ์นอกห้องเรียนผ่านการทัศนะศึกษาในชั้นเรียนและการดำเนินการในชุมชนสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้นักเรียนและเสริมสร้างประสิทธิภาพของหลักสูตรได้ เรามีพื้นที่สีเขียวอันกว้างใหญ่ที่พร้อมใช้งานเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้กลางแจ้งสำหรับเด็ก ๆ นอกจากนี้ นักเรียนจะยังได้รับการสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนอกหลักสูตรมากมายเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ของพวกเขา ตั้งแต่ศิลปะไปจนถึงกีฬาและด้านวิชาการ

ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป นักเรียนจะได้มีโอกาสเข้าร่วม Residential trip เพื่อเรียนรู้และพัฒนาการทำงานเป็นทีม การเรียนรู้อย่างเป็นอิสระ การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และการตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม

Primary Highlights

Discover a world of opportunities under one roof as this truly international education creates and offers choices of curriculum suited to your child's future path.