โรงเรียนประถมนานาชาติในสุขุมวิท | St. Andrews Sukhumvit (S107)

ยินดีต้อนรับสู่ St Andrews Primary International School บนถนนสุขุมวิท

อายุ 5-11 ปี

ชั้นปี: 1-6

ผู้ติดต่อหลัก: Mrs Kate Shaffer (หัวหน้าแผนกปฐมวัยและประถมศึกษา)

Curriculum

Specialist Subjects Core Subjects HUMANITIES
PE Music Literacy History and Geography
Swimming MFL French or Mandarin Mathematics Computing
Thai Art and DT Science PSHE
Teaching-and-learning-1 1

การเรียนการสอน

เราเชื่อว่าเด็ก ๆ สามารถเรียนรู้ได้ดีที่สุดผ่านประสบการณ์จริงและในสภาพแวดล้อมที่พวกเขามีส่วนในการเรียนรู้ ครูผู้สอนของ S107 ล้วนมีประสบการณ์และกระตือรือร้นเกี่ยวกับการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กอยู่เสมอ ชั้นเรียนสอนโดยครูต่างชาติที่มีคุณสมบัติและได้รับการสนับสนุนจากผู้ช่วยสอนที่ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของเด็ก นอกจากนี้ ครูผู้สอนของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเป็นผู้นำ การเรียนรู้และวางแผนวิชาหลักในด้านการอ่านออกเขียนได้ คณิตศาสตร์ ศิลปะ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา รวมถึงภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ ซึ่งการเรียนรู้เหล่านี้ได้มีการนำศิลปะ การออกแบบและเทคโนโลยี ดนตรี พลศึกษา ว่ายน้ำ และภาษาต่าง ๆ มาปรับใช้ในการเรียนการสอนด้วยเช่นกัน

การเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative learning) เป็นหัวใจสำคัญสำหรับหลักสูตรของเราเพราะจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่นำไปสู่ความสำเร็จ อารมณ์ และการเรียนที่มีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ เราจึงตระหนักถึงศักยภาพของเด็กแต่ละคนและนำการเรียนรู้ร่วมกันมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้และความต้องการที่แตกต่างกันของนักเรียนแต่ละคน

caring-community-2-1 1

ดูแลซึ่งกันและกัน

S107 ภูมิใจในชุมชนเล็ก ๆ ที่เราสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงความสัมพันธ์เป็นหลัก นักเรียนของเราได้รับการสนับสนุนและสอนให้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับครูผู้สอน เพื่อน และโรงเรียนเพื่อเชื่อมโยงด้านความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างโรงเรียนและที่บ้านเนื่องจากเราตระหนักถึงความสำคัญของประสบการณ์ทางบ้านและครอบครัวของเด็กแต่ละคนเพื่อการสนับสนุนพัฒนาการของพวกเขาให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด

นอกจากนี้ เรามักจะจัดงารเฉลิมฉลองชุมชนของเหล่านักเรียนและบุคลากรจากนานาชาติโดยมีการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมที่สำคัญตลอดทั้งปีด้วยจุดประสงค์ที่จะทำให้สมาชิกทุกคนได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เช่น International Day

การพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social-emotional development) รวมอยู่ในหลักสูตรการเรียนรู้โดยจะให้การสนับสนุนนักเรียนในด้านต่าง ๆ เช่น การให้คำปรึกษาแก่นักเรียน

Outside-the-classroom-1 1

การเรียนรู้นอกห้องเรียน

การเรียนรู้จากประสบการณ์นอกห้องเรียนผ่านการทัศนะศึกษาในชั้นเรียนและการดำเนินการในชุมชนสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้นักเรียนและเสริมสร้างประสิทธิภาพของหลักสูตรได้ เรามีพื้นที่สีเขียวอันกว้างใหญ่ที่พร้อมใช้งานเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้กลางแจ้งสำหรับเด็ก ๆ นอกจากนี้ นักเรียนจะยังได้รับการสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนอกหลักสูตรมากมายเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ของพวกเขา ตั้งแต่ศิลปะไปจนถึงกีฬาและด้านวิชาการ

ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป นักเรียนจะได้มีโอกาสเข้าร่วม Residential trip เพื่อเรียนรู้และพัฒนาการทำงานเป็นทีม การเรียนรู้อย่างเป็นอิสระ การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และการตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม

Primary Highlights

Discover a world of opportunities under one roof as this truly international education creates and offers choices of curriculum suited to your child's future path.