St Andrew Blog post
April 19, 2023

10 เหตุผลที่ St. Andrews International School Sukhumvit ควรเป็นตัวเลือกที่ใช่สำหรับการศึกษาของลูกคุณ

การศึกษาเป็นรากฐานที่ดีของเด็กคนหนึ่งที่กำลังจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ การเลือกโรงเรียนสำหรับพวกเขาจึงเป็นด่านสำคัญสำหรับผู้ปกครอง เพราะโรงเรียนมีผลต่อพัฒนาการทางด้านสมอง อารมณ์ ความคิด จิตใจ และร่างกาย เรียกได้ว่าเป็นอีกชุมชนหนึ่งที่สามารถกำหนดทิศทางด้านอนาคตของบุตรหลานได้ในอนาคต

โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูวส์ สุขุมวิท เป็นโรงเรียนนานาชาติที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เรามีความยืดหยุ่นทางวิชาการ โดยเน้นสังเกตศักยภาพเด็กนักเรียน เพื่อดึงตัวตนด้านที่เด่นออกมา แล้วปรับหลักสูตรการศึกษาให้เหมาะความถนัดของเด็กแต่ละคน เพราะเราเข้าใจว่านักเรียนมีความหลากหลาย และพวกสามารถเติบโตอย่างเป็นตัวเองได้ดีที่สุด

10 เหตุผลที่โรงเรียนนานาชาติ St. Andrews สุขุมวิท ควรเป็นตัวเลือกแรกสำหรับการศึกษาของลูกคุณ

1. โรงเรียนนานาชาติ สุขุมวิท เปิดโลกแห่งการใช้ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนนานาชาติ St. Andrews สุขุมวิท ให้ความสำคัญกับการสื่อสารภาษาอังฤษเป็นอย่างมาก เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารระหว่างชาติ ดังนั้นเราจึงมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้วิธีการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในสถานการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการอ่าน เขียน ฟัง พูด หรือแสดงออกสื่อสารในภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติ

ในขณะเดียวกันโรงเรียนนานาชาติ St. Andrews สุขุมวิทยังเข้าใจถึงบริบทของนักเรียนทุกชนชาติ เราจึงเน้นการสื่อสารที่เด็กทุกคนสามารถเข้าถึง เพื่อให้พวกเขาเริ่มต้นสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ โดยจะมีการใช้ภาษาอังกฤษในการสอนทุกวิชา นับเป็นการปูรากฐานให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้แบบคุ้นชิน

2. พาลูกหลานก้าวสู่การศึกษาที่ทั่วโลกยอมรับ

โรงเรียนนานาชาติ St. Andrews สุขุมวิท เปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานระดับโลก โดยใช้หลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานระดับสากล ไม่เพียงเท่านี้เรายังสร้างสรรค์การเรียนการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียนทุกชนชาติ และมีการปรับปรุงระบบการศึกษาตามแต่ละยุคสมัย เพื่อให้การเรียนการสอนสอดคล้องกับยุคปัจจุบัน ผู้ปกครองจึงมั่นใจได้ว่าเด็กๆ จะได้รับความรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ

มากไปกว่านั้น การเรียนการสอนของโรงเรียนนานาชาติ St. Andrews สุขุมวิท ยังเป็นการศึกษาที่ทั่วโลกยอมรับ เนื่องจากเราพัฒนาการเรียนของเด็กๆ อย่างต่อเนื่อง และพาพวกเขาสัมผัสการเรียนรู้แบบสถานการณ์จริง ไม่ว่าจะเป็นการทดลอง การเรียนรู้นอกห้องเรียน สลับกับการเรียนในห้องด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น แต่ยังคงปรับให้เข้ากับการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน

3. ที่โรงเรียนนานาชาติ สุขุมวิท พวกเขาจะได้เรียนกับคุณครูที่มีประสบการณ์สูง

คุณครูของโรงเรียนนานาชาติ St. Andrews สุขุมวิทมีความเชี่ยวชาญทางวิชาการที่แข็งแกร่ง เราคัดสรรบุคลากรที่มีประสบการณ์การสอนมาอย่างยาวนาน และมีผลงานที่ดีในการสอนเด็กๆ เนื่องจากคุณครูที่มีประสบการณ์สูงจะมีทักษะการสื่อสาร การสังเกต ซึ่งสามารถดึงศักยภาพในตัวเด็กออกมาได้ และหาวิธีส่งเสริมตัวตนเด็กได้อย่างเหมาะสม

ไม่เพียงแต่ประสบการณ์สูงเท่านั้น แต่เรายังมีการฝึกอบรมเพื่อปรับปรุงคุณภาพการสอนอยู่เสมอ ทำให้สามารถตอบโจทย์ในการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ได้อย่างตรงจุด โดยมีเป้าหมายที่มุ่งมั่นคือการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้และการเติบโตของนักเรียนในทุกๆ ด้าน

4. สิ่งอำนวยความสะดวกทันสมัย กิจกรรมหลากหลาย ตอบโจทย์การเรียนที่สนุกสนานในโรงเรียนนานาชาติ

โรงเรียนนานาชาติ St. Andrews สุขุมวิทต้องการให้นักเรียนของเราได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน มีความตื่นตาตื่นใจ เพื่อไม่ให้พวกเรารู้สึกเบื่อในการเรียน เราจึงออกแบบบรรยากาศการเรียนการสอนอย่างทันสมัย ไม่ว่าจะด้านอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก และกิจกรรม เช่น ห้องโถงกีฬาขนาดใหญ่ สนามเด็กเล่น ห้องสำหรับกิจกรรมพิเศษ ห้องสมุดขนาดใหญ่ สตูดิโอส่งเสริมทักษะด้านศิลปะและภาษา อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ และพื้นที่สร้างสรรค์ความรู้อื่นๆ อีกมากมาย

5. ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ เรียนรู้วัฒนธรรมจากหลากหลายกับโรงเรียน นานาชาติ

โรงเรียนนานาชาติ St. Andrews สุขุมวิทมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เนื่องจากมีนักเรียนมากกว่า 40 ประเทศจากทั่วโลก นักเรียนของเราจึงจะได้ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ทั้งจากในห้องเรียน และจากกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ที่จัดขึ้นในโรงเรียน นอกจากนี้นักเรียนยังจะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่าง เสริมสร้างรากฐานให้พวกเขาสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบรื่นเมื่อเติบโตไปในอนาคต

อีกหนึ่งข้อดีของการเรียนรู้วัฒนธรรมจากหลากหลายชาติ คือยังช่วยเราในการพัฒนาทักษะการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ทักษะการเป็นผู้นำและการทำงานร่วมกันในกลุ่มที่มีส่วนสำคัญในการประสบความสำเร็จในสังคมของวันนี้

6. โรงเรียนนานาชาติ กับการศึกษาที่รองรับการเติบโตในยุค Digital

โรงเรียนนานาชาติ St. Andrews สุขุมวิท เราออกแบบการศึกษาที่รองรับการเติบโตของยุค Digital โดยเน้นการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี และมีการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารและเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้เรายังพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้นักเรียนสามารถต่อยอดความรู้และทักษะใหม่ๆ ในอนาคตได้ด้วยตนเอง และสามารถปรับตัวไปกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการทำงานในอนาคตได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

นอกจากนี้การศึกษาที่รองรับการเติบโตในยุค Digital ยังมีการเน้นการพัฒนาทักษะทางการสื่อสาร การเป็นผู้นำ และการทำงานร่วมกันในกลุ่ม เนื่องจากการทำงานร่วมกันและการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในโลก Digital ซึ่งเป็นสิ่งที่โรงเรียนเรามุ่งเน้นเช่นกัน

7. เรียนสนุกในแบบที่ตัวเองถนัด ปรับหลักสูตรให้เหมาะกับแต่ละบุคคล

เด็กนักเรียนทุกคนมีความถนัดในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน โรงเรียนนานาชาติ St. Andrews สุขุมวิทให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เราจึงเน้นการสังเกตความสนใจของนักเรียนแบบรายบุคคล เพื่อค้นหาว่าพวกเขามีความสนใจด้านไหน หรือมีความสุขกับอะไร แล้วต่อยอดความสนใจเหล่านั้นด้วยหลักสูตรการเรียนที่เหมาะกับแต่ละคน ซึ่งนอกจากเด็กๆ จะได้เรียนรู้ด้วยวิธีที่เหมาะกับพวกเขาแล้ว พวกเขายังจะรู้สึกสนุกในการเรียนมากยิ่งขึ้น และมีแรงบันดาลใจในการต่อยอดความฝันตัวเองต่อไป

8. เราคือโรงเรียน นานาชาติ ที่มีพื้นที่โรงเรียนกว้างขวาง เต็มไปด้วยธรรมชาติ

โรงเรียนนานาชาติ St. Andrews สุขุมวิท ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท 107 ซึ่งมีพื้นที่กว้างขวาง บรรยากาศภายในโรงเรียนเต็มไปด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบ ช่วยสร้างความรู้สึกที่ดีในการมาเรียน ซึ่งการมีพื้นที่กว้างขวางยังทำให้นักเรียนมีพื้นที่ในการเคลื่อนไหวและเล่นสนุก กระตุ้นการเรียนรู้ให้เติบโตตามวัย ทั้งยังส่งเสริมให้เด็กๆ ออกกำลังกายในพื้นที่เปิดกว้าง ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง นับเป็นการมอบประสบการณ์ที่มีมากกว่าในห้องเรียน และยังลดความเครียดของนักเรียนได้อีกด้วย

9. เปิดกว้างโอกาสการทำงานในอนาคต

ไม่ใช่แค่การปูพื้นฐานที่ดีในระยะสั้น แต่โรงเรียนนานาชาติ St. Andrews สุขุมวิทยังมองไกลถึงโอกาสการทำงานในอนาคตของนักเรียนทุกคน เราจึงเน้นการพัฒนาทักษะและความสามารถของนักเรียนในหลายๆ ด้าน เพื่อเปิดโอกาสในการทำงานในอนาคตได้มากขึ้น และด้วยความเป็นโรงเรียนนานาชาติ เรายังมีแนวคิดการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ และการทำงานเป็นทีม ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในการทำงานในอนาคตอีกด้วย

10. เรียนรู้ทัศนคติและมุมมองหลากหลายด้าน

การเรียนการสอนของโรงเรียนนานาชาติ St. Andrews สุขุมวิท เราส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ทัศนคติและมุมมองหลายด้าน เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์และมีความเข้าใจในมุมมองเรื่องต่างๆ อย่างเปิดกว้าง ซึ่งทักษะนี้เป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาในชีวิตจริง นอกจากนี้เรายังเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับมุมมองและทัศนคติที่แตกต่างกันของผู้คน ผ่านการศึกษาวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ และการเรียนภาษาต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนสามารถมองโลกในแง่มุมที่หลากหลายได้

การเลือกโรงเรียนสำหรับลูกๆ เป็นเรื่องสำคัญอย่างมากสำหรับผู้ปกครอง เพราะต้องมั่นใจในคุณภาพการเรียนการสอน บุคลากร สิ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ์การเรียนรู้ที่ทันสมัย สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเดินทางที่ต้องสะดวกสบายเพื่อง่ายต่อชีวิตประจำวัน ซึ่งทำเลของโรงเรียนเรายังอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียว และสายสีเหลือง มีสถานีขนส่งสาธารณะในบริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้ยังมีสถานที่สำคัญอื่นๆ อยู่รายล้อม เช่น ห้างสรรพสินค้า Central Bangna, Mega Bangna และ Paradise Park เป็นต้น

ให้โรงเรียนนานาชาติ St. Andrews International School Sukhumvit เป็นตัวเลือกแรกสำหรับการศึกษาของลูกคุณ ด้วยความเชี่ยวชาญในหลักสูตรการศึกษานานาชาติ ที่เรามุ่งเน้นพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร การคิดเชิงวิเคราะห์ และการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยคณะคุณครูที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนนักเรียนต่างชาติ และมีประสบการณ์ในการสอนคุณภาพ ทั้งนี้เรายังไม่หยุดพัฒนาด้วยการมีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะต่างๆ อีกมากมายที่ช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะการเรียนรู้และทักษะชีวิตอย่างเต็มตัว ดูหลักสูตรของ โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูวส์ สุขุมวิท