How can an international high school help your child succeed
August 2, 2023

เตรียมตัวเข้ารั้วมหาวิทยาลัย! โรงเรียนนานาชาติมัธยมปลายจะช่วยให้บุตรหลานของคุณประสบความสำเร็จได้อย่างไร ?

การเปลี่ยนผ่านจากชั้นมัธยมปลายสู่ระดับมหาลัย เป็นอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตวัยนักเรียน เพราะการที่จะเปลี่ยนสถานะจากนักเรียนเป็นนิสิตนักศึกษาจะต้องพบความแตกต่างอย่างชัดเจน และต้องรู้จักการรับผิดชอบในตัวเองมากขึ้น ดังนั้นการเตรียมตัวเข้าสู่รั้วมหาลัยจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เด็กๆ พร้อมรับมือกับอนาคต ท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงไปทุกวัน อีกหนึ่งจุดเปลี่ยนที่เกิดขึ้นในวงการศึกษาคือทั้งนักเรียนและนักศึกษาต่างหันมาใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการเรียนรู้มากขึ้น รวมถึงคุณครูผู้สอนเองก็หันมาพึ่งพาเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นเช่นกัน

หากผู้ปกครองมีบุตรหลานอยู่ในชั้นมัธยมต้น แล้วอยากเตรียมตัวให้ลูกเข้ามัธยมปลาย สามารถดู

หลักสูตรนานาชาติมัธยมต้นได้

โรงเรียนนานาชาติมัธยมปลาย เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีเป็นอันดับต้นๆ ในการเลือกสถานศึกษาเพื่อให้บุตรหลานของคุณก้าวให้ทันโลก และเตรียมความพร้อมสำหรับก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ ด้วยเหตุผลที่สามารถสร้างองค์ความรู้อย่างรอบด้านให้แก่ผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นการ Upskill, Reskill, Newskill ซึ่งเป็นการปรับพื้นฐานสร้าง New Gen เพื่อให้พวกเขารับมือโลกใหม่ด้วยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ดูหลักสูตรโรงเรียนนานาชาติมัธยมปลาย

ทำไมโรงเรียนนานาชาติมัธยมปลายควรเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ ?

1. มีโอกาสเรียนต่อมหาวิทยาลัยต่างประเทศค่อนข้างสูง

การที่นักเรียนมัธยมปลายจะได้ศึกษาต่อในรั้วมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ติดการจัดอับดับระดับโลก ไม่ว่าจะในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย หรือประเทศอื่นๆ อีกมากมาย นักเรียนจะต้องมีคะแนนสอบจากข้อสอบระดับสากลเพื่อยื่นแข่งขัน เช่น คะแนนข้อสอบ TOEFL, GMAT, SAT เป็นต้น การที่นักเรียนได้ศึกษาในโรงเรียนนานาชาติมัธยมปลายจะช่วยเพิ่มโอกาสให้พวกเขาคุ้นชินกับการทำข้อสอบระดับสากล เนื่องจากข้อสอบจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด นอกจากนี้โรงเรียนนานาชาติมัธยมปลายยังสอนด้วยหลักสูตรที่ได้รับความเชื่อถือจากทั่วโลก ทำให้ทางมหาวิทยาลัยชั้นนำจะช่วยพิจารณารับเข้าเรียนได้ง่ายขึ้น

2. นักเรียนได้ปรับตัวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม

จุดเด่นของโรงเรียนนานาชาติมัธยมปลายคือการที่นักเรียนจะได้พบปะผู้คนและเพื่อนๆ จากหลากหลายสัญชาติ ทำให้พวกเขาจะได้เรียนรู้ความแตกต่างที่มีอยู่รอบตัวเรา และสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมอื่นๆ ได้ รวมถึงส่งเสริมการพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคุ้นชินอีกด้วย นับเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ไม่ให้พวกเขารู้สึกเป็นกังวลใจเมื่อต้องเจอกับสิ่งใหม่ๆ ในอนาคต

3. ค้นหาตนเองเจอ ด้วยระบบการศึกษาที่เน้นผลักดันตัวตน

เพราะนักเรียนทุกคนที่ความแตกต่างกัน ทั้งด้านทัศนคติ ความชอบ ความถนัด ไปจนถึงสิ่งที่ตัวเองสนใจอยากศึกษาอย่างลึกซึ้ง ซึ่งระบบการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติมัธยมปลายจะช่วยให้พวกเขาค้นหาตัวตนได้ชัดเจนขึ้น ด้วยหลักสูตรที่กระตุ้นการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน พร้อมทั้งคุณครูผู้สอนจะคอยสังเกตความชอบในตัวพวกเขาว่าอยากเติบโตไปในด้านใด และจะดึงความสามารถที่ซ่อนอยู่ในตัวของพวกเขาออกมาอย่างถูกจุด

ไม่เพียงเท่านี้ นักเรียนของโรงเรียนนานาชาติส่วนใหญ่จะมีความกล้าแสดงออก ทั้งด้านการคิดและการพูดอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงมีทักษะการค้นคว้าความรู้ด้วยตัวเอง นี่เป็นทักษะสำคัญที่จะทำให้คนคนหนึ่งเติบโตไปในโลกแห่งอนาคตที่มีความแข่งขันสูงอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ต้องการของหลากหลายองค์กรระดับสากล

โรงเรียนนานาชาติ St. Andrews สุขุมวิท 107 โรงเรียนที่มุ่งเน้นผลักดันนักเรียนให้ประสบความสำเร็จ

โรงเรียนนานาชาติ St. Andrews สุขุมวิท 107 โปรแกรม Sixth Form ที่ช่วยเตรียมความพร้อมให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยที่คาดหวัง โดยในการเรียนการสอนของเรา นักเรียนจะได้เรียนรู้ในทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งทักษะนี้เป็นองค์ความรู้ที่สำคัญอย่างมากเมื่อพวกเขาต้องเติบโตขึ้น ไม่เพียงเท่านี้นักเรียนยังจะได้รับการพัฒนาแรงจูงใจให้พวกเขาค้นหาตนเอง และได้รับคำแนะนำด้านการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ รวมถึงช่วยปูพื้นฐานให้พวกเขารู้จักพัฒนาตนเองในทุกย่างก้าว

และด้วยความที่นักเรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน โรงเรียนนานาชาติ St. Andrews สุขุมวิท 107 จึงตระหนักว่าการเรียนรู้ตามหลักสูตรในห้องเรียนอย่างเดียวอาจยังไม่เพียงพอต่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย เนื่องจากเราเป็นโรงเรียน IBO เราจึงมีเปิดสอนทั้งหลักสูตร IBDP และ IBCP รวมถึงหลักสูตร BTEC และ ASDAN อีกด้วย

เตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยด้วยหลักสูตรของโรงเรียนนานาชาติ St. Andrews สุขุมวิท 107

• หลักสูตร International Baccalaureate (IB)

หลักสูตร IBO เป็นหลักสูตรชั้นนำด้านการศึกษาต่อระหว่างประเทศระดับสากล ลักษณะการเรียนการสอนของหลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้ ความมั่นใจ และมีความเอาใจใส่ผู้อื่น เพื่อช่วยให้พวกเติบโตไปพร้อมกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ (เข้าใจโลก เข้าใจตนเอง) พร้อมกับกระตุ้นให้พวกเรารู้จักเรียนรู้ด้วยตัวเอง และคุณครูผู้สอนเองก็จะมีการมอบทักษะต่างๆ ที่จำเป็นต่ออนาคตนักเรียนไปด้วยกัน ทำให้เด็กนักเรียนของเราพร้อมที่จะเติบโตท่ามกลางโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

• หลักสูตร Diploma Program (DP)

หลักสูตร IBDP ประกอบด้วย 6 กลุ่มวิชาสำคัญที่จำเป็นต่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย และเสริมความพร้อมรับมือกับโลกแห่งอนาคต โดยกลุ่มวิชา DP จะประกอบด้วยทฤษฎีความรู้ (TOK) ความคิดสร้างสรรค์ กิจกรรม การบริการ (CAS) และบทเรียนอื่นๆ เพิ่มเติม หลักสูตรนี้จะช่วยให้นักเรียนได้รู้จักการเรียนรู้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการทำวิจัยอิสระ (Independent research) และการดำเนินโครงการที่มักเกี่ยวข้องกับการบริหารชุมชน

• หลักสูตร Career-related Programme (IBCP)

หลักสูตร IBCP เป็นระบบการศึกษาระหว่างประเทศที่รวมเอาวิสัยทัศน์และหลักการทางการศึกษาของ IB ไว้ในโปรแกรม โดยเฉพาะหลักสูตรที่เน้นพัฒนานักเรียนที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ที่น่าสนใจ ซึ่งหลักสูตร IBCP จะมีความยืดหยุ่นเพื่อเน้นตอบสนองความต้องการของนักเรียนที่ต้องการเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย มาพร้อมโปรแกรมที่เข้มงวดที่เน้นกระตุ้นในเรื่องที่นักเรียนมีความสนใจอย่างแท้จริง ในขณะเดียวกันก็สามารถนำความรู้ต่างๆ มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ในเวลาเดียวกัน

โดยการเข้าเรียนในระบบ IBCP นักเรียนจะต้องเคยศึกษาหลักสูตร IBDP อย่างน้อย 2 หลักสูตรควบคู่กันไปกับโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านอาชีพ

สำหรับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย สิ่งสำคัญคือการกระตุ้นให้นักเรียนมีพัฒนาการตามช่วงวัยอย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นความมั่นใจ ความภูมิใจในตัวเอง และทักษะการเข้าสังคมและการสื่อสาร ในทุกๆ กิจกรรมที่พวกเขาได้ทำ แต่เนื่องจากนักเรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันออกไป ดังนั้นในการเตรียมพร้อมเข้าสู่มหาลัยนี้จึงต้องใส่ใจพวกเขาแบบรายบุคคล เพื่อให้เขาค้นพบตนเองในแบบฉบับที่เป็นตัวพวกเขาเองมากที่สุด

นักเรียนมัธยมปลายของโรงเรียนนานาชาติ St. Andrews สุขุมวิท 107 จะได้ใบรับรองคุณวุฒิตามหลักสูตร ASDAN ประเทศอังกฤษ โดยมุ่งเน้นไปที่การทำงานและความเป็นอิสระ ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวไปนี้โรงเรียนนานาชาติ St. Andrews สุขุมวิท 107 ก็ไม่หลงลืมที่จะมอบความสุขให้กับผู้เรียนวัยมัธยมปลายของเราทั้งด้านสุขภายและจิตใจ เพราะนี่เป็นแรงจูงใจสำคัญที่จะทำให้พวกเขาไม่เบื่อการเรียน พร้อมเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยได้

เลือกโรงเรียนนานาชาติที่ดีที่สุดเพื่อวางรากฐานชีวิตให้บุตรหลานของคุณ

การเลือกโรงเรียนนานาชาติสำหรับบุตรหลานที่กำลังจะเริ่มก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย เป็นรอยต่อสำคัญที่จะผลักดันให้พวกเขาประสบความสำเร็จในชีวิต เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากสำหรับผู้ปกครอง เพราะจะต้องมั่นใจในคุณภาพหลักสูตรที่ควรได้รับการันตีด้วยมาตรฐานสากล โรงเรียนนานาชาติ St. Andrews สุขุมวิท 107 อีกหนึ่งโรงเรียนที่มีคุณภาพเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทยที่มีความพร้อมทั้งด้านการเรียนการสอน ด้านบุคลากรในโรงเรียน ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านเทคโนโลยี ด้สนอุปกรณ์การเรียนรู้ที่ทันสมัย รวมถึงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักเรียนวัยมัธยมปลายได้เข้าถึงการศึกษาที่ดีที่สุด

มาเตรียมความพร้อมให้บุตรหลานของคุณก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยทั่วโลกอย่างมั่นใจ โดยการให้โรงเรียนนานาชาติ St. Andrews สุขุมวิท 107 เป็นตัวเลือกอันดับแรก ด้วยความเชี่ยวชาญในหลักสูตรการศึกษานานาชาติ ที่เรามุ่งเน้นพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร การคิดเชิงวิเคราะห์ และการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยทีมคุณครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงในการดึงศักยภาพผู้เรียนออกมาอย่างถูกจุด ทั้งนี้โรงเรียนของเรายังไม่หยุดพัฒนาด้วยการมีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะต่างๆ อีกมากมายที่ช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะการเรียนรู้และทักษะชีวิตในระยะยาว

สำหรับผู้ปกครองท่านใดที่ต้องการวางแผนเตรียมความพร้อมให้บุตรหลานก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ รวมถึงต้องการปูรากฐานให้พวกเขาประสบความสำเร็จในชีวิต สามารถปรึกษาโรงเรียนนานาชาติ St. Andrews สุขุมวิท 107 เราพร้อมดูแลนักเรียนมัธยมปลายให้เติบโตไปด้วยความต้องการขององค์กรระดับสากลทั่วโลก ดูหลักสูตรโรงเรียนนานาชาติมัธยมปลาย St. Andrews สุขุมวิท 107