How good are international schools
August 31, 2023

โรงเรียนนานาชาติ ดีอย่างไร มีหลักสูตรอะไรบ้าง คุ้มไหมกับค่าเทอมที่จ่าย?

การเลือกโรงเรียนสำหรับลูก ถือเป็นเรื่องหนักใจของผู้ปกครองหลายๆ ท่าน เพราะในปัจจุบันทั้งโรงเรียนและหลักสูตรให้เลือกอย่างหลากหลาย โรงเรียนนานาชาติถือเป็นอีกหนึ่งในตัวเลือกที่ผู้ปกครองให้ความสนใจเป็นมาเป็นอันดับต้นๆ ในบ้านเรามีโรงเรียนนานาชาติชื่อดังอยู่หลายแห่ง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนนานาชาติแถวสุขุมวิท

สำหรับผู้ปกครองกำลังวางแผนการเรียนให้กับลูก สนใจหลักสูตรของโรงเรียนนานาชาติ หรือโรงเรียนมัธยมอินเตอร์ วันนี้เรามีข้อมูลดีๆ มาแนะนำ ไปดูกันว่าโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยมีหลักสูตรอะไร น่าสนใจอย่างไร แล้วคุ้มหรือไม่กับค่าเทอมที่จ่าย?

ทำความรู้จัก โรงเรียนนานาชาติ (International School)

               โรงเรียนนานาชาติ (International School) หรือที่หลายๆ คนเรียกว่าโรงเรียนอินเตอร์ โรงเรียนมัธยมอินเตอร์ เป็นโรงเรียนที่มีจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรต่างประเทศ มีการอ้างอิงจากประเทศเจ้าของหลักสูตร รายละเอียดของเนื้อหา รายวิชาเรียนต่างๆ ทางโรงเรียนจะจัดทำขึ้นเอง โดยไม่อิงหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนนานาชาติ หรือโรงเรียนมัธยมอินเตอร์ จะใช้ภาษาต่างประเทศในการเรียนการสอนเป็นหลัก ไม่มีข้อจำกัดด้านเชื้อชาติ ศาสนา มีการปลูกฝังวัฒนธรรมในระดับสากล โดยโรงเรียนนานาชาติแต่ละแห่งจะมีหลักสูตรในการสอนที่แตกต่างกันออกไป

หลักสูตรโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย มีอะไรบ้าง?

               อย่างที่บอกว่าโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย มีการเรียนการสอนอยู่ด้วยกันหลายหลักสูตร ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียน ซึ่งถ้าหากแยกประเภทของหลักสูตรตามกระทรวงศึกษาธิการ จะแบ่งหลักสูตรของโรงเรียนนานาชาติได้เป็น 4 หมวด

 1. โรงเรียนนานาชาติหลักสูตรอเมริกัน

โรงเรียนนานาชาติหลักสูตรอเมริกัน จะมีการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือเป็นหลักสูตรที่ค่อนข้างมีความหลากหลาย เนื่องจากหลักสูตรของประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีความแตกต่างกันในแต่ละรัฐ โดยเน้นเสริมทักษะการเอาตัวรอด การแก้ปัญหา และการสร้างความรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ โรงเรียนนานาชาติหลักสูตรอเมริกันจะต้องได้รับการประเมินและรับรองจากองค์กรจากสหรัฐอเมริกาในระดับสากล เช่น

 • Western Association of Schools and Colleges (WASC)
 • New England Association of Schools and Colleges (NEASC)
 • สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (ONESQA)

โรงเรียนนานาชาติหลักสูตรอเมริกัน จะมีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ Pre-School หรือนักเรียนที่มีอายุประมาณ 3 ขวบขึ้นไป และมีการแบ่งระดับชั้นเรียนเป็น Grade

Kindergarten (KG) หรือชั้นอนุบาล

 • 1-3 หรือ K 1-3 เทียบเท่า ชั้นอนุบาล 1-3 (อายุ 3-5 ปี)

Elementary school (ES) หรือชั้นประถมศึกษา

 • 1-6 หรือ G 1-6 เทียบเท่า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 (อายุ 6-11 ปี)

Middle school (MS) หรือชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

 • 7-9 หรือ G 7-9 เทียบเท่า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (อายุ 12-14 ปี)

หากผู้ปกครองมีบุตรหลานอยู่ในชั้นมัธยมต้น แล้วอยากเตรียมตัวให้ลูกเข้ามัธยมปลาย สามารถดู หลักสูตรนานาชาติมัธยมต้นได้

High school (HS) หรือชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • 10-12 หรือ G 10-12 เทียบเท่า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (อายุ 15-17 ปี)

การเรียนการสอนในโรงเรียนนานาชาติหลักสูตรอเมริกัน เมื่อต้องการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย จะต้องนำคะแนนการสอบ ACT หรือ SAT  ยื่นให้ทางมหาวิทยาลัยด้วย และในบางโรงเรียนจะมีหลักสูตร IB หรือ International Baccalaureateซึ่งหากจบหลักสูตรนี้จะสามารถศึกษาต่อมหาวิทยาลัยได้ทั่วโลก  หลักสูตรนี้จัดตั้งโดย International Baccalaureate Organization (IBO)

 • โรงเรียนนานาชาติหลักสูตรสหราชอาณาจักร อังกฤษ และเวลส์

โรงเรียนนานาชาติหลักสูตรอังกฤษ ถือเป็นระบบการศึกษาที่มีความเก่าแก่มากที่สุด อ้างอิงตามกระทรวงศึกษาธิการของอังกฤษ ใช้วันเกิดของเด็กเป็นข้อกำหนด เพื่อรับเข้าเรียนในภาคเรียนแรกของปีการศึกษา โดยแบ่งระดับเรียนเป็น Year

 • ระดับชั้น Nursery – Reception             สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 4-6 ปี
 • ระดับชั้น Year 1 – Year 2                     สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 5-6 ปี
 • ระดับชั้น Year 3 – Year 6                     สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 7-10 ปี
 • ระดับชั้น Year 7 – Year 9                     สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 11-13 ปี
 • ระดับชั้น Year 10 – Year 11 (IGCSE) สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 14-15 ปี
 • ระดับชั้น Year 12 – Year 13 (Sixth Form) สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 16-17 ปี

หลักสูตรนี้จะเน้นการใช้ภาษาที่ถูกต้อง และเน้นการเรียนมากกว่ากิจกรรม มีการเรียนการสอนควบคู่ไปกับการค้นหาความรู้ด้วยตัวเอง มีรายวิชาที่หลากหลาย ทำให้เด็กๆ รู้ว่าตัวเองชอบเรียนอะไรและไม่ชอบเรียนอะไร เพื่อให้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น หรือสามารถ เยี่ยมชมโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ สุขุมวิท S107

 • โรงเรียนนานาชาติระบบนานาชาติ

ระบบนานาชาติ จัดว่าเป็นหลักสูตรสำหรับโรงเรียนนานาชาติ ที่ไม่มีนโยบายทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมจากประเทศต่างๆ มาเกี่ยวข้อง มีการเรียนการสอนรายวิชา 6 วิชา รวมทั้งภาษาต่างประเทศหนึ่งภาษา และยังมีกิจกรรมสร้างสรรค์บริการและช่วยเหลือสังคมต่างๆ โรงเรียนนานาชาติระบบนานาชาติจะแบ่งเป็นระดับชั้น

 • ระดับ Primary Years Program(PYP)    สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 3-12 ปี
 • ระดับ Middle Years Program(MYP)    สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 11-16 ปี
 • ระดับ Diploma Program(DP)               สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 16-19 ปี
 • ระดับ Career-related Program              สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 16-19 ปี

เน้นการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามช่วงพัฒนาการของเด็ก ผ่านการค้นคว้าและหาคำตอบ ทำให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์และการปัญหาสิ่งต่างๆ ได้ดี  โดยโรงเรียนจะต้องได้รับการรับรองจากองค์กร IBO และจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มของ IB World School คุณครูที่สอนในโรงเรียนต้องได้รับการอบรมจากองค์กร IBO เพื่อให้โรงเรียนหลักสูตร IB นี้มีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก สามารถสมัครเรียนได้ที่นี่

 • โรงเรียนนานาชาติหลักสูตรนานาชาติประเทศอื่นๆ

หลักสูตรสุดท้าย คือหลักสูตรนานาชาติประเทศอื่นๆ เช่น  แคนาดา ญี่ปุ่น เยอรมัน สิงคโปร์ ซึ่งในประเทศไทยส่วนใหญ่ จะเป็นโรงเรียนนานาชาติหลักสูตรสิงคโปร์ ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก ซึ่งโรงเรียนนานาชาติหลักสูตรสิงคโปร์ในประเทศไทย จะเรียนกัน 3 ภาษา คืออังกฤษ ไทย และจีน เน้นวิชาการทั้งคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และความเข้าใจเป็นหลักเพื่อให้นักเรียนสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ หลักสูตรสิงคโปร์มีการแบ่งภาคการศึกษาพื้นฐาน 10 ปี

 • ระดับ Primary 1-6 เทียบเท่า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- ปีที่ 6
 • ระดับ Secondary 1-4 เทียบเท่า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- ปีที่ 4

จากนั้นจะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นไป เช่น Junior College หรือ Polytechnic (สายวิชาชีพ) หลังจากเรียนจบระดับ Secondary ก็จะมีการสอบ O level เพื่อชี้วัดว่าจะเรียน Junior College หรือ Polytechnic และก็มีการสอบ A-Level เพื่อเข้าเรียนระดับ University ซึ่งหลักสูตรสิงคโปร์ จะมีความคล้ายคลึงกับหลักสูตรที่ใช้กับโรงเรียนในบ้านเรา

หลักสูตรของโรงเรียนนานาชาติแต่ละรูปแบบ ก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ผู้ปกครองสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสม โอกาสในการต่อยอด หรือจะเลือกตามความสนใจของเด็กๆ ก็ได้เช่นกัน

โรงเรียนนานาชาติ ดีอย่างไร?

 • ทำให้เด็กๆ มีทักษะภาษาที่ดี การเรียนในโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก การเรียนการสอนทุกอย่างสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ ถือเป็นการฝึกทักษะด้านภาษาให้กับเด็กๆ ทำให้มีความชำนาญด้านภาษา และสามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 • มีความหลากหลายด้านภาษาและวัฒนธรรม เนื่องจากในโรงเรียนจะมีนักเรียนหลายเชื้อชาติ หลายศาสนา ทำให้เกิดการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนทั้งภาษาและวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน
 • หลักสูตรโรงเรียนนานาชาติ จะไม่ได้เน้นแค่วิชาการอย่างเดียว แต่ยังเสริมการวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การเอาตัวรอดด้วยกิจกรรมต่างๆ ซึ่งถือเป็นการเสริมทักษะให้เด็กๆ ได้อย่างรอบด้าน
 • ได้รับโอกาสที่เปิดกว้าง ปฏิเสธไม่ได้ว่าเด็กที่มีทักษะด้านภาษาที่ดี จะสามารถต่อยอดได้ดีกว่า ทั้งการเรียน การทำงาน ในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งหลักสูตรนานาชาติตอบโจทย์สิ่งนี้ได้เป็นอย่างดี
 • การใช้ภาษาอังกฤษจนเกิดความเคยชิน ได้ซึมซับวิธีการสื่อสารใหม่ๆ จะช่วยให้เด็กๆ กล้าพูด กล้าแสดงออก ไม่กลัวการใช้ภาษา

คุ้มหรือไม่กับค่าเทอมที่จ่าย?

อย่างที่ทราบกันอยู่แล้ว ว่าค่าเทอมของโรงเรียนนานาชาติ ทั้งโรงเรียนประถมอินเตอร์ และโรงเรียนมัธยมอินเตอร์ จะมีค่าเทอมอยู่ที่หลักแสน ซึ่งถือว่าที่ค่อนข้างสูง แต่เมื่อเทียบกับหลักสูตร การเรียนการสอน ความสะดวกสบาย รวมไปถึงการดูแลที่นักเรียนจะได้รับ นับว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอย่างมากเลยทีเดียว การส่งเด็กๆ เรียนในโรงเรียนนานาชาติ ที่มีการใช้ภาษาที่ 2 อย่างภาษาอังกฤษเป็นหลัก ก็จะช่วยให้เด็กๆ เก่งด้านภาษาได้มากยิ่งขึ้น

ต้องยอมรับว่าในปัจจุบัน ภาษาถือเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับเด็กๆ ทั้งการใช้ชีวิต การทำงาน รวมไปถึงการต่อยอดในอนาคต การเลือกโรงเรียนนานาชาติจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจเป็นอย่างมากช่วยปูพื้นฐานทางด้านภาษาได้เป็นอย่างดี St. Andrews International School เป็นหนึ่งในโรงเรียนนานาชาติแถวสุขุมวิท ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองจำนวนมาก เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นปฐมวัย จนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพียบพร้อมด้วยระบบการศึกษาระดับสากล มีสิ่งอำนวยความสะดวก มีพื้นที่สำหรับการเรียนรู้อย่างครอบครัว และเรามุ่งเน้นเรื่องสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนมีความคิด ความสามารถและความมั่นใจในแบบที่เป็นตัวเอง เพราะเราใส่ในนักเรียนทุกคนเหมือนคนในครอบครัว

โรงเรียนนานาชาติแถวสุขุมวิท ต้อง St. Andrews International School

ดูหลักสูตรโรงเรียนนานาชาติมัธยมปลาย St. Andrews สุขุมวิท 107