May 1, 2024

อนาคตของการศึกษาระดับโลก: ข้อมูลเชิงลึกจากเรื่องราวความสำเร็จของ IGCSE และ IB จาก St. Andrews Sukhumvit 107

การวางแผนอนาคตให้กับบุตรหลานเป็นเรื่องสำคัญที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษเพื่อการเติบโตอย่างมีศักยภาพ ปัจจุบันหลักสูตรของโรงเรียนนานาชาติในเมืองไทยถือว่าได้รับความนิยมสูงมาก เพราะไม่ใช่แค่การฝึกทักษะด้านภาษาเท่านั้น แต่เด็ก ๆ ยังได้พบกับสังคม วัฒนธรรม และการเรียนรู้สิ่งใหม่ในแบบที่ตนเองไม่คาดคิด รวมถึงยังมีอิสระในการค้นหาตัวเองภายใต้หลักสูตรที่มีให้เลือกสรรได้อย่างหลากหลาย และสำหรับ St. Andrews Sukhumvit 107 โรงเรียน อินเตอร์ สุขุมวิท มีหลักสูตรในระดับ Secondary ที่น่าสนใจอย่าง IGCSE และ IB ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก ผ่านการยอมรับจากหลายฝ่าย จึงขอพามาเจาะข้อมูลเชิงลึกอันน่าสนใจเกี่ยวกับความสำเร็จนี้กันได้เลย ดูหลักสูตรโรงเรียนนานาชติมัธยม และ Sixth Form

การเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตระดับโลกผ่านหลักสูตร IGCSE และ IB

ลำดับแรกต้องขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร IGCSE และ IB เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม ซึ่งทั้ง 2 หลักสูตรนี้เป็นระบบการศึกษาของประเทศอังกฤษ Nord Anglia Education และเป็นแนวทางที่โรงเรียน อินเตอร์ สุขุมวิท St. Andrews Sukhumvit 107 เลือกนำมาใช้ตั้งแต่การเรียนในระดับ Early Year จนถึง Year 10 – 11 (หลักสูตร IGCSE) และ ระดับ Year 12 – 13 (หลักสูตร IB)

 1. หลักสูตร IGCSE โรงเรียน นานาชาติ มัธยม

หลักสูตร IGCSE หรือ International General Certificate of Secondary Educational คือ หลักสูตรการเรียนแบบเทียบวุฒิโดยใช้เวลาเรียน 2 ปี ตั้งแต่อายุระหว่าง 14 – 16 ปี สิ่งสำคัญคือผู้เรียนต้องสอบให้ผ่านอย่างน้อย 5 รายวิชา จากทั้งหมดประมาณ 70 วิชา ในช่วงที่ตนเองเรียนอยู่ Year 10 – 11 ซึ่งจะแบ่งกลุ่มวิชาออกทั้งหมด 6 กลุ่ม ได้แก่

 • กลุ่มรายวิชาภาษาอังกฤษ English Language and Literature
 • กลุ่มรายวิชาทักษะวิชาชีพ (Creative and Professional) เช่น Accounting, Drama, Music, Art and Design
 • กลุ่มรายวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences) เช่น Economics, Geography, History, Business Studies, Travel and Tourism
 • กลุ่มรายวิชาภาษาศาสตร์ (Language) เช่น Thai, English (First or Second Language), Chinese, Japanese, Korean, Arabic, German, French
 • กลุ่มรายวิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics) เช่น Mathematics, Cambridge International Mathematics, Additional Mathematics
 • กลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์ (Sciences) เช่น Agriculture, Biology, Chemistry, Physics

หากทำได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดก็จะเทียบเท่ากับเรียนจบในระดับชั้น ม.4 (ตามหลักสูตรไทย) จากนั้นก็สามารถนำวุฒิดังกล่าวไปต่อยอดเพื่อเรียน Year 12 – 13 ตามหลักสูตรที่ตนเองสนใจต่อไป เช่น IB, A-Level, AS เป็นต้น

อย่างไรก็ตามความพิเศษของ โรงเรียน อินเตอร์ สุขุมวิทแห่งนี้ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนหลักสูตร Key Stage 4 สำหรับทดสอบคุณวุฒิ IGCSE, BTEC หรือ EAL ได้ พร้อมทั้งมีการเปิดสอนรายวิชาเพิ่มเติมที่น่าสนใจให้ผู้เรียนได้เลือกตามความชอบของตนเองควบคู่ไปกับรายวิชาหลัก และนักเรียนจะถูกจัดตามระดับต่าง ๆ ของ Key Stage 4 ดังนี้

 • Extended Pathway สำหรับนักเรียน IGCSE 9 – 11
 • Standard Pathway สำหรับนักเรียน IGCSE 6 – 9
 • Tailored Pathway สำหรับนักเรียน IGCSE 3 – 5 และ Structured Programme

นั่นเท่ากับผู้เรียนทุกคนจะได้เตรียมความพร้อมของตนเองเพื่อเรียนตามหลักสูตรนี้โดยตรง สร้างความเข้าใจและยังส่งผลดีเมื่อต้องเรียนในระดับชั้นสูงขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากมีพื้นฐานตามรายวิชาที่ตนเองถนัดหรือชอบมาตั้งแต่แรก

 1. หลักสูตร IB ของ โรงเรียน นานาชาติ มัธยม

หลักสูตร IB หรือ International Baccalaureate Programme คือ หลักสูตรที่มีการนำเอาระบบการศึกษาจากทั่วโลกมาประยุกต์และบูรณาการเพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพและความเหมาะสมมากที่สุด ใช้ระยะเวลาในการเรียน 2 ปี หลังผ่านการทดสอบคุณวุฒิ IGCSE เป็นที่เรียบร้อย จุดเด่นสำคัญของหลักสูตรนี้คือสามารถนำคะแนนไปใช้เพื่อยื่นสมัครกับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกได้กว่า 125 ประเทศ อย่างไรก็ตามเนื้อหาการเรียนจะมีอัตราความเข้มข้นสูงมาก ด้วยเหตุผลสำคัญเพื่อต้องการให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง

ที่โรงเรียน อินเตอร์ มัธยม รายวิชาต่าง ๆ โดยจะถูกบังคับให้เรียน 6 รายวิชา จาก 6 กลุ่ม ภายใต้เงื่อนไขสำคัญ 3 ข้อ และต้องผ่านให้ครบทุกข้อ ได้แก่

 • Theory of Knowledge (ToK) ฝึกทักษะด้านการคิดวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ของมนุษย์และสังคม วัฒนธรรมของตนเองและโลกด้วยวิธีเขียน Essay ความยาวประมาณ 1,200-1,600 คำ
 • Creativity, Action, Service (CAS) โครงงานกิจกรรมนอกโรงเรียนอาศัยความคิดสร้างสรรค์ หรือจิตอาสา การทำงานเพื่อสังคมต่าง ๆ ตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนด
 • Extended Essay (EE) ผู้เรียนจะต้องเขียนเรียงความในหัวข้อที่ตนเองสนใจความยาวประมาณ 4,000 คำ

หากสอบผ่านทั้งหมดเด็ก ๆ ก็จะได้รับวุฒิ IB Diploma แต่ถ้าทำได้ไม่ครบจะได้เพียงแค่ IB Certificate เท่านั้น ยังไม่ถือว่าเรียนจบหลักสูตร IB

ที่โรงเรียน อินเตอร์ มัธยม การเรียนหลักสูตร IB ของ St. Andrews Sukhumvit 107 จะถูกจัดอยู่ใน Key Stage 5 แต่ความพิเศษมากกว่านั้นคือ ทางโรงเรียนเชื่อเสมอว่าการเลือกเรียนเพียงแค่หลักสูตรเดียวยังไม่พอต่อสิ่งที่เด็ก ๆ ทุกคนควรได้รับ เพราะแต่ละคนย่อมมีเป้าหมายชีวิต ความชอบ ความถนัดแตกต่างกันออกไป เมื่อบวกกับการเป็นโรงเรียน IBO นั่นทำให้ทางโรงเรียนมีการเปิดสอนทั้งหลักสูตร IBDP และ IBCP รวมถึงหลักสูตร BTEC และ ASDAN ด้วย

สิ่งที่ผู้เรียนทุกคนจะได้รับจึงเป็นเรื่องของความเข้มข้นของเนื้อหาภายใต้สิ่งที่ตนเองชอบหรือถนัด รู้สึกมีความสุขทุกครั้ง สร้างโอกาสในการเดินหน้าสู่เป้าหมายชีวิตที่วางแผนเอาไว้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเผชิญความท้าทายใหม่เมื่อต้องก้าวสู่การเรียนในระดับมหาวิทยาลัยซึ่งไม่ใช่แค่ในเมืองไทยแต่หมายถึงการต่อยอดสู่การเรียนระดับโลกกับมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ทุกคนต่างให้การยอมรับ ตอบโจทย์สำหรับเด็ก ๆ ที่ไม่ได้หยุดแค่ในกรอบการเรียนของหนังสือ แต่ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ผสานเข้ากับเนื้อหาและยังมีส่วนร่วมต่อสังคมเพื่อให้การช่วยเหลือในเรื่องที่พอทำได้อีกด้วย

โรงเรียน นานาชาติ มัธยม ความสำเร็จและตัวอย่างอันแสนโดดเด่นจากนักเรียน IGCSE และ IB

หลังจากเข้าใจแนวทางเบื้องต้นของทั้งหลักสูตร IGCSE และ IB ของโรงเรียนนานาชาติ สุขุมวิท แห่งนี้กันไปเรียบร้อย พ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนยังอาจนึกภาพได้ไม่ชัดเจนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแบบเป็นรูปธรรม การมองเห็นตัวอย่างความสำเร็จของนักเรียนที่ก้าวสู่โลกของการเรียนระดับที่สูงขึ้นไปจนถึงการทำงาน การใช้ชีวิตในสังคม จะช่วยสร้างความมั่นใจได้มากขึ้นกว่าเดิม

 1. การได้เรียนในสิ่งที่ชอบย่อมสร้างความกระตือรือร้น การขวนขวาย เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมุ่งมั่นศึกษาในสิ่งเหล่านั้นอย่างดีที่สุด เกิดผลลัพธ์อันน่าพึงพอใจ ไม่ย่อท้อต่อปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา การมีองค์ความรู้แบบครบถ้วนจากเรื่องที่ตนเองถนัดย่อมต่อยอดทั้งการเรียนและการทำงานแบบที่ทุกคนคาดหวังเอาไว้ไม่ยาก
 2. การมีโอกาสได้เข้าเรียนกับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกถือเป็นความสำเร็จที่ชัดเจน มีรูปธรรมจับต้องได้ ซึ่งตัวอย่างมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงที่สามารถใช้ผลการเรียนตามหลักสูตร IB ยื่นสมัครมีด้วยกันหลายแห่งมาก เช่น Imperial College London, University of Leeds, Bangor University, Cardiff University, American University, Boston University, Columbia College – Vancouver, Toronto Metropolitan University, University of Ottawa, Lakehead University, University of Monash, University of Sydney, Hanze University of Applied Sciences, Brussels School of Governance, University of Amsterdam และอีกมากมาย ซึ่งแต่ละแห่งล้วนสร้างบุคลากรที่ดีออกสู่สังคมมาโดยตลอด
 3. เมื่อเรียนจบกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ การเข้าทำงานกับบริษัทที่มีชื่อเสียง กลุ่มทุนยักษ์ใหญ่ หรือบริษัทต่างชาติในประเทศต่าง ๆ ก็ไม่ใช่เรื่องยาก ตัวอย่างประเทศที่หลายคนใฝ่ฝันอยากมีส่วนร่วมในการทำงานด้วย เช่น สหรัฐฯ อังกฤษ เยอรมนี ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ซึ่งการได้ทักษะตั้งแต่เรียนในระบบ IGCSE จนถึง IB ที่เน้นเรื่องความชอบส่วนตัวของผู้เรียนมาเป็นอันดับ 1 แต่ก็ยังคงผสานความรู้ ความเข้าใจของเนื้อหาหลักเอาไว้ลงตัว ทุกอย่างช่วยส่งเสริมให้ชีวิตการทำงานมีโอกาสเติบโตและเรื่องของผลตอบแทนย่อมสูงตามด้วยเช่นกัน

4. มีทักษะที่ดีในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะอยู่ในเมืองไทย หรือต่างประเทศก็ตาม เพราะปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งของการเรียนหลักสูตรต่าง ๆ ที่ St. Andrews Sukhumvit 107 คือ การได้พบเจอกับเพื่อนต่างชาติหลากสัญชาติ หลายภาษา ผู้เรียนจึงเกิดความเข้าใจพร้อมเรียนรู้ทั้งเชิงวัฒนธรรม ภาษา บุคลิก และสไตล์ของผู้คน สามารถนำทักษะชีวิตที่ได้เหล่านี้ไปปรับใช้กับตนเองเมื่อต้องอยู่ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้แบบไม่ต้องกังวลใจ หรืออย่างน้อยการติดต่อกับเพื่อนต่างชาติเอาไว้ มี Connection และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ก็มักสร้างโอกาสในการใช้ชีวิตของตนเองได้เสมอ

สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมและชุมชนที่หลากหลายของโรงเรียน มัธยม อินเตอร์

 

ความสำเร็จของ St. Andrews Sukhumvit 107 ไม่ใช่แค่เรื่องของการปรับหลักสูตร IGCSE และ IB ให้เหมาะสมกับแนวทางการเรียนการสอนเท่านั้น แต่ยังโดดเด่นในเรื่องสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่ผู้เรียนทุกคนจะได้ใกล้ชิด ศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและชุมชนอันแสนหลากหลาย สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนระดับ IB ในส่วนของ CAS ที่ต้องการฝึกให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมกับสังคมนอกห้องเรียนและนอกโรงเรียน การทำกิจกรรมทั้งด้านจิตอาสา การใช้ความคิดสร้างสรรค์ ไม่ใช่แค่ผลของการกระทำที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเพียงอย่างเดียว แต่ทุกคนยังเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อเอาไว้ปรับใช้กับตนเองในอนาคตได้อีกด้วย

อย่างไรก็ตามหากให้ลองเจาะลึกแบบละเอียดเกี่ยวกับการมีสภาพแวดล้อมด้านวัฒนธรรมและชุมชนที่หลากหลายของโรงเรียนนานาชาติสุขุมวิทแห่งนี้ สิ่งที่มองเห็นแบบเป็นรูปธรรมมากที่สุดนั่นคือทางโรงเรียนเลือกใช้โปรแกรม ECA รวมถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงหลังเลิกเรียนตั้งแต่วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี

อย่างการเข้าร่วมโปรแกรม ECA ถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เรียนจะได้สร้างปฏิสัมพันธ์ใหม่กับเด็กนักเรียนระดับชั้นอื่น ได้รับมอบหมายงาน การทำกิจกรรมร่วมกับครู การทำกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยบุคคลภายนอก ไปจนถึงการมีกิจกรรมหลังเลิกเรียนซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความเหมาะสมตามการวางแผนของทางโรงเรียน มีการจัด Showcase ทุกเทอมเพื่อสร้างความภาคภูมิใจของผู้เรียนแต่ละคนให้เกิดขึ้น

เหนือสิ่งอื่นใดการสร้างสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ ให้กับเด็กทุกคนไม่ใช่แค่เน้นย้ำเรื่องการเรียนรู้เชิงวิชาการเท่านั้น แต่ทางโรงเรียนยังเพิ่มคุณค่าของการเรียนรู้ด้านสังคม ชุมชน วัฒนธรรม และการใช้ชีวิต ในช่วงบ่ายวันศุกร์อีกด้วย โดยทุกสัปดาห์เมื่อถึงเวลาดังกล่าวนักเรียน ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดจะมีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล และยังช่วยให้รู้สึกถึงความผ่อนคลาย ไม่เครียดกับเนื้อหาการเรียนมากเกินไป สดชื่น พร้อมเตรียมตัวมีความสุขในช่วงเวลาสุดสัปดาห์ที่กำลังจะมาถึง ตัวอย่างกิจกรรมของทางโรงเรียน เช่น เล่นกีฬา การทำอาหาร การทำงานศิลปะ และอีกมากมาย

การมีสภาพแวดล้อมที่ดีย่อมสร้างความประทับใจให้กับผู้เรียนทุกคนอยากไปโรงเรียนทุกวัน ไม่เบื่อกับการเจอเพื่อน ครู มีความสุขกับการลุ้นว่าแต่ละวันจะได้เรียนรู้หรือทำกิจกรรมใด ๆ ที่ตนเองชื่นชอบหรือไม่ เรื่องเหล่านี้ไม่ว่าเด็กเล็กหรือเด็กโตก็เริ่มต้นสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีต่อผู้อื่นได้ง่ายมาก เป็นอีกความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจที่ทางโรงเรียนมีแนวทางบริหารจัดการชัดเจน ไม่ใช่แค่มุ่งเน้นเฉพาะวิชาการ แต่ประสบการณ์ชีวิตของผู้เรียนก็ต้องให้ความสำคัญด้วยเช่นกัน

การพัฒนาทักษะและการเตรียมตัวสำหรับมหาวิทยาลัยและอาชีพในอนาคตของโรงเรียน มัธยม อินเตอร์

ตามที่ได้อธิบายเอาไว้ก่อนหน้าเกี่ยวกับหลักสูตร IGCSE และ IB ของทาง St. Andrews Sukhumvit 107 ไม่ใช่แค่การให้ความสำคัญทางฝั่งวิชาการ แต่เรื่องของกิจกรรมต่าง ๆ ก็ล้วนถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสร้างประสบการณ์ เสริมการเรียนรู้แบบรอบด้านให้กับผู้เรียนทุกคนเพื่อโอกาสในการเติบโตมากขึ้น และเมื่อก้าวเข้าสู่โลกของการเรียนมหาวิทยาลัยทักษะที่เกิดขึ้นทั้งหมดกับตนเองจะถูกนำไปใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลา 4-5 ปี กระทั่งเข้าสู่โลกของการทำงานสิ่งเหล่านี้ก็ยังไม่หายไปไหน แถมยังได้สิ่งใหม่เพิ่มเติมเข้ามา ต่อยอดสู่การเป็นพนักงานในองค์กรที่ตนเองคาดหวัง หรือบางคนยังปรับไปใช้กับการทำธุรกิจส่วนตัวได้อีกด้วย

สิ่งที่ผู้เรียนทุกคนจะได้เพื่อพัฒนาทักษะของตนเองและการเตรียมพร้อมสำหรับเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย การเตรียมตัวก้าวสู่โลกการทำงานจากโรงเรียนนานาชาติสุขุมวิท สามารถอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้น ดังนี้

 1. ด้วยรูปแบบห้องเรียนขนาดเล็ก จำนวนนักเรียนแต่ละห้องไม่เยอะ ทำให้ครูผู้สอนทุกคนสามารถเข้าถึงเพื่อเติมเต็มศักยภาพ ความรู้ ความเข้าใจในรายวิชาต่าง ๆ ได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งสิ่งนี้เป็นจุดประสงค์หลักของการเรียนให้ผู้เรียนได้รับความรู้กลับไปแบบครบถ้วน หากมีข้อสงสัยก็สอบถามได้ตลอด
 2. St. Andrews Sukhumvit 107 มีนักเรียนสัญชาติต่าง ๆ มากกว่า 50 สัญชาติ นั่นหมายถึงผู้เรียนทุกคนจะสามารถเข้าใจถึงวัฒนธรรม การเรียนรู้ ในแบบฉบับที่แตกต่างกันออกไป สร้างทักษะด้านการใช้ชีวิต การปรับตัวเข้าสู่สังคมไม่ว่าจะเป็นการเรียนรระดับมหาวิทยาลัย การทำงาน หรือแม้แต่การใช้ชีวิตในสังคมเองก็ตาม
 3. การทำกิจกรรมนอกห้องเรียน กิจกรรมนอกโรงเรียน หรือแม้แต่กิจกรรมหลังเลิกเรียน เป็นการสร้างทักษะเมื่อต้องอยู่และใช้ชีวิตกับผู้อื่นผ่านการทำกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ การมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อ เป็นอีกศิลปะของการใช้ชีวิตที่ทางโรงเรียนเล็งเห็นพร้อมให้ความสำคัญไม่แพ้กับการเรียนด้านวิชาการ
 4. ส่งเสริมความภาคภูมิใจของนักเรียนทั้งด้านการเรียนและกิจกรรมอย่างครอบคลุม สมดุล มักเพิ่มความร่วมมือกับองค์กรภายนอกเพื่อให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการทำกิจกรรมภายในโรงเรียนให้เด็ก ๆ ได้เข้าใจพร้อมเรียนรู้อย่างมีความสุข

อีกเรื่องที่ทางโรงเรียนนานาชาติสุขุมวิทได้วางแผนเอาไว้ให้กับเด็ก ๆ ทุกคนนั่นคือ ทีมฝ่ายสนับสนุนการศึกษา หรือทีมที่ปรึกษาเพื่อการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยและการเลือกเส้นทางอาชีพของตนเอง ตั้งแต่การให้ความช่วยเหลือด้านการสมัครเข้าเรียนกับสถาบันทั่วโลก ช่วยกันวิเคราะห์ วางแผนระหว่างโรงเรียน ผู้เรียน และผู้ปกครองเพื่อค้นหาสิ่งที่ผู้เรียนชอบและสามารถทำได้ดีเพื่อโอกาสการประสบความสำเร็จในชีวิตที่มากขึ้น ผู้เรียนทุกคนสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่หลักสูตร IGCSE เลยทีเดียว

ทั้งหมดนี้คือข้อมูลเชิงลึกในด้านความสำเร็จของหลักสูตร IGCSE กับ IB ที่ทาง St. Andrews Sukhumvit 107 เลือกนำมาใช้เป็นแนวทางสำคัญเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทุกคนให้ก้าวไปข้างหน้าได้ถึงขีดสุด ผู้ปกครองสบายใจ บุตรหลานจะได้รับการดูแลอย่างดีพร้อมเติบโตแบบมีศักยภาพแน่นอน ดูหลักสูตรของเรา